laddobar mailerplugin - podmínky užívání

Tento webový e-mail klient jsem vytvořil pro potřeby své a svých kamarádů, a později se rozhodl dát ho k dispozici ostatním. Nemám žádný zájem jakkoliv zneužít hesla k vašim e-mailovým schránkám a naopak se budu snažit je co nejvíce zabezpečit (v rámci možností). V současném stavu se heslo po zadání posílá již pouze mezi tímto serverem a vašim mailserverem, což v některých případech může potěšit (máte-li nedůvěryhodného správce LAN apod.). Vaše přístupová hesla do pluginu jsou neznámá i mně, ovšem nebudu vás odrazovat od zvolení si jiného hesla, než máte třeba na nyx či jiné systémy. Systém sám je snad zabezpečen slušně, to nechám k posouzení jiným. Tolik k heslům a bezpečnosti.

Tuto aplikaci budu provozovat, dokud k tomu budu mít podmínky, v současnosti jsou sice dobré, ovšem pro jistotu sem samozřejmě napíšu, že nenesu zodpovědnost za jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto klienta (či v důsledku jeho nefunkčnosti). Problémy, které v budoucnu vzniknou, se budu snažit dle možností co nejrychleji odstranit.

Od vás, uživatelů, očekávám (a zároveň se k tomu také registrací či používáním zavazujete), že nebudete nijak zneužívat tohoto klienta pro spammování, vyhrožování a jiné neetické a nelegální činnosti.

No, tak to je snad všechno , ) Pokud budete mít nějaké návrhy k vylepšení, hlášení o problémech či dotazy, obraťte se na mě.

Laddobar

V případě problémů mě kontaktujte.
© Laddobar studio 2002